Luật phòng chống tham nhũng

  • Tình trạng: Chỉ còn 100 sản phẩm
350.000₫

Tác giả :   Qúi Lâm - Kim Phượng
Ngày xuất bản :  Quí IV /2018
Kích thước  : 20 x 28 cm 
Nhà xuất bản  : Hồng Đức
Số trang :  420

Để cung cấp những thông tin pháp luật mới nhất đến quý bạn đọc và các cơ quan, đơn vị. Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản và phát hành cuốn sách: "Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) Và Công Tác Thực Hiện Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2020".

Ngày 20-11-2018, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019). Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật nêu rõ các hành hành vi tham nhũng. Cụ thể, các hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước thực hiện, bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thực hiện, bao gồm: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
Với quyết tâm chính trị đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chính phủ và các cơ quan chức năng của Nhà nước đã tăng cường chỉ đạo xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo ra hành lang pháp lý cho nhiệm vụ này. Những quy định đó cụ thể như sau: Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; NQ số 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; NĐ số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; TT số 08/2017/TT-BNV ngày 27-10-2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; TT số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28-8-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục...
Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) Và Công Tác Thực Hiện Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2020".

Sách Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019) Và Công Tác Thực Hiện Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2020

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành;

Phần II. Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa Xiv Và Công Tác Thực Hiện Phòng, Chống Tham Nhũng Đến Năm 2020;

Phần III. Luật Thi Đua, Khen Thưởng Và Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành;

Phần IV. Hoạt Động Phòng Chống Tham Nhũng Và Trách Nhiệm Của Lãnh Đạo Khi Xảy Ra Tham Nhũng;

Phần V. Công Tác Khen Thưởng Và Chế Độ Phụ Cấp Trong Việc Tố Cáo Tham Nhũng;

Phần VI. Công Tác Thi Đua - Khen Thưởng Của Các Cơ Quan Ban, Ngành Và Các Hình Thức Khen Thưởng.
Nội dung cuốn sách là tài liệu cần thiết cho công tác thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân về công tác lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 
Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý IV/2018.

Xem thêm Thu gọn

 Do nhu cầu mua hàng online ngày càng gia tăng website 07mua.com cung cấp các sản phẩm thuộc các ngành hàng như sau: Sách, Văn phòng phẩm, In ấn, bao bì, Bách hóa, mỹ phẩm, Thời trang, Điện gia dụng...
Với phương châm sản phẩm mang lại sản phẩm tốt phục vụ khách hàng ,không bán hàng nhái, hàng giả.
07 Mua rất mong được ủng hộ của quý khách hàng.

Trân Trọng

LIÊN HỆ

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)