Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định hoạt động tín ngưỡng tôn giáo

  • Tình trạng: Chỉ còn 100 sản phẩm
260.000₫ Giá thị trường: 395.000₫ Tiết kiệm: 135.000₫

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định hoạt động tín ngưỡng tôn giáo , quyền và nghĩa vụ của cơ quan , tổ chức cá nhân trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo .

Tên tác giả: Thu Phương
Nhà Xuất Bản:  Hồng Đức
Năm xuất bản:  5 /2020
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 400
Bìa: Mềm

Trong xu thế hội nhập, mở cửa, các tôn giáo đều đẩy mạnh hoạt động truyền giáo; bên cạnh đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước và người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống, làm việc gia tăng, sẽ có nhiều hệ phái, tổ chức tôn giáo mới ở nước ngoài truyền bá vào Việt Nam, điều này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước… Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội là việc làm hết sức cần thiết.
Thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo… cụ thể như: Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21-02-2019 Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05-12-2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21-02-2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg ngày 03-8-2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; Quyết định số 198/QĐ-BNV ngày 31-01-2018 Về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 144-QĐ/TW ngày 08-8-2018 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;…
Để kịp thời thông tin đến bạn đọc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các văn bản về điều chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; điều chỉnh về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo;... Trung tâm sách  liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO – QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO.
Nội dung cuốn sách gồm các phần:
Phần thứ nhất:     Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định chi tiết thi hành
Phần thứ hai:     Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Phần thứ ba:     Quy định về bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo
Phần thứ tư:     Quy định về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo
Phần thứ năm:     Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
Phần thứ sáu:     Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Phần thứ bảy:     Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Phần thứ tám:     Một số bài viết về văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
 

Xem thêm Thu gọn

 Do nhu cầu mua hàng online ngày càng gia tăng website 07mua.com cung cấp các sản phẩm thuộc các ngành hàng như sau: Sách, Văn phòng phẩm, In ấn, bao bì, Bách hóa, mỹ phẩm, Thời trang, Điện gia dụng...
Với phương châm sản phẩm mang lại sản phẩm tốt phục vụ khách hàng ,không bán hàng nhái, hàng giả.
07 Mua rất mong được ủng hộ của quý khách hàng.

Trân Trọng

LIÊN HỆ

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)