Bồ tát Đạo hay Con Đường Lý Tưởng - Trọn bộ 2 tập

  • Tình trạng: Chỉ còn 2 sản phẩm
250.000₫ Giá thị trường: 350.000₫ Tiết kiệm: 100.000₫

Tên sách : Bồ tát Đạo hay Con Đường Lý Tưởng
Tác giả : Minh Đức Thanh Lương
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 793
Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản : 1990
Phân loại : Giảng Luận

BỒ  TÁT ĐẠO HAY CON ĐUỜNG LÝ TƯỞNG

Bộ 2 cuốn

TẬP 1

MINH ĐỨC – THANH LƯƠNG (793trang)

NXB TP. HCM

GIỚI THIỆU

Những kinh sách viết về đạo Phật xuất bản  trong vòng nửa thế kỷ này tại VN đã đạt được con số khá lớn, gồm đủ loại: Sử học, Luật học,Văn học, Triết học v.v… Đó là những công trình nghiên cứu, dịch thuật và trước tác của các bậc Tăng già và học giả cư sĩ đã góp phần công đức dáng kể vào công việc phát huy nền Văn học dân tộc và hoằng dương Phật pháp. Nhưng nếu trong số đó có những viên minh châu sáng ngời, những tác phẩm có chân giá trị thực sự thì củng có lẫn cả những hạt sỏi vô giá trị, nghĩa là những cuốn sách tầm thường, chứa đựng những tư tưởng sai lầm, và cái gì không đúng sự thật, tự nhiên sẽ bị thời gian đào thải.

Tôi ước mong tương lai sẽ còn đón nhận được những tác phẩm nữa viết về đạo Phật, với một bút pháp điêu luyện, những tư tưởng chính xác, và trong sáng như cuốn “Bồ tát đạo” hay “Con đường Lý tưởng” của Minh Đức Thanh Lương mà tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc, quý độc giả xa gần hầu giúp ích cho những ai muốn tìm hiểu Chân lý, có thể thâu lượm được một số kiến thức, cả về phẩm lẫn lượng vừa tổng  quát lại ừa sâu sắc về giáo lý cao siêu của đạo Phật nhiệm mầu.

Đại cương cốt truyện, tác giả đã dẫn tích Thiện Tài đồng tử đi cầu đạo Bồ tát trích từ phẩm “Nhập Pháp Giới” là tác phẩm tâm can của tòan bộ Hoa Nghiêm gồm 80 quyển và 39 tác phẩm.

Nhân vật chính là Thiện Tài đồng tử, một mẫu ngưòi lý tưởng, có chí tiến thủ sắt đá, nguyện hiến dâng cả đời mình để phụng sự  đạo Vô Thượng, chàng đã chẳng từ nan đi khắp đó đây  tìm cho được Minh sư, thiện hữu, tham học đủ mọi hạng người, từ bậc thượng trí, thượng căn đến những kẻ thấp hèn trong xã hội, nguyện dốc một lòng hướng thượng cầu được giác ngộ, hướng hạ rải tâm Đại Từ  rộng khắp bốn phương, mong độ tòan thể chúng sinh trong cõi Sa Bà đầy thương đau, khổ lụy, chết chóc, điêu tàn này.

Tác giả đã viết cuốn “Bồ tát Đạo” hay “Con Đường Lý Tưởng” với tâm thanh tịnh, nhiệt thành đã đi tìm hạnh phúc lý tưởng cho toàn thể nhân loại, giữa lúc bốn bể đương sôi sục trong cơn bão loạn và năm châu khắc khoải lo âu trứơc nạn diệt vong bởi một trận thế chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Muốn cho các bạn tự tìm lấy để được hưởng cái thú thưởng thức những bông hoa tuyệt mỹ cả về ý lẫn lời trong tác phẩm này, tôi không muốn làm mất nhiều thời giờ quý báu của các bạn bằng cách đi sâu thêm vào chi tiết của bộ sách, chỉ hân hoan mời các bạn hãy đọc và thực thi  Bồ tát Đạo hay cùng đi trên Con Đường Lý Tưởng mà Thiện tài và Đồng Tử đã vạch ra, để đáp lại tấm lòng thành của tác giả đã tha thiết kêu gọi hết thẻy chúng ta.

Viết tại chùa Giác Minh, Miền Nam nước Việt, ngày đầu Xuân Tân Dậu- Phật Lịch 2525 (Tháng 3 năm 1981)

Trí Tạng THÍCH ĐỨC NHUẬN

MỤC LỤC

PhânI:   Dẫn nhập

Phần II: Thiện Tài đi cầu đạo Bồ Tát

Chương :

1.            Bài học vỡ lòng do Ngài Vân Thù Sư Lợi dạy: Phát tâm Bồ đề và cầu Thiện tri thức.

2.            Bài học thứ hai do HT Công Đức Vân dạy: Pháp Môn Niệm Phật

3.            Bài học thứ ba do thiền sư Hải Vân dạy: Pháp Môn Quán tưởng.

4.            Học đạo nơi Trưởng lão Thiên Trụ : Pháp môn Thiền định

5.            Bài học do Tọa Di Già dạy: Trì chú (Đà Ra Ni)

6.            Bài học do Trưởng giả Giải Thoát dạy: Pháp môn Thiền Định

7.            Bài học do HT. Hải Tràng dạy: Pháp môn Lục Độ

8.            Bài học do Ưu bà di Hưu Xá dạy: Diệt trừ phiền não (theo Pháp môn Duy Thức)

9.            Bài học do Tiên ông ỳ Mục Cù Sa dạy: Pháp môn Lục Độ

10.       bài học do Bà La môn  Thắng Nhiệt dạy:”Bồ tát Hạnh”

11.       Đông Nữ Từ Hạnh dạy: Pháp môn Bát Nhã

12.       Tỳ Kheo Thiện Kiến dạy: Pháp môn Bát Nhã

13.       Do Đồng tử Tự Tại Chủ dạy: Pháp môn Bát Nhã

14.       Do Ưu Bà di Cụ Túc dạy: Pháp môn Lục Độ (Bố thí)

15.       Cư sĩ Minh Trí dạy: Pháp môn Lục Độ (Bố thí Ba la Mật)

16.       Trưởng già Pháp Bảo Kế dạy: Tâm Đại Bi

17.       Trưởng giả Phổ nhân dạy: Pháp Môn bát nhã

18.       Vua Vô Yểm Túc dạy: Pháp Tứ Vô Lượng Tâm (Tâm xá)

19.       Vua Đại Quang dạy: Tâm từ Vô lượng

20.       Ưu bà di Bất Động dạy: Pháp môn Tinh tấn Ba la Mật

21.       Ngoại đạo Biến Hành dạy: Tâm Hỷ Vô lượng

22.       Thương gia Ưu Bát La hoa dạy: Pháp môn Ngũ Minh

23.       Thuyền trưởng Ba Thi La dạy: Pháp môn Nhẫn nhục Ba la Mật

24.       Trưởng giả Vô Thượng Thắng dạy: Tứ Nhiếp Pháp

25.       Tỳ kheo Ni Sư Tử Tần Thân dạy: Trì giới Ba La Mật

26.       Thiện nữ  Bà Tu Mật Đa dạy: Tâm Ly Dục, Bình Đẳng, Vô Phân Biệt

27.       cư sĩ Tỳ Sắc  Thi La dạy: Pháp môn Bát Nhã

28.       Bồ tát Quán Tự Tại dạy: Tâm Bi vô lượng

29.       Bồ Tát Chánh Thụ dạy: Tâm Đại Bi

30.       Thần Đại Thiên dạy: Phá Chấp Ngã và Chấp pháp

31.       Thần An Trụ dạy: Pháp môn Lục Thông

32.       Dạ thần Bà San bà Diễn Đế dạy: Pháp môn Bát Nhã

33.       Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang dạy: “Thực tướng của vạn pháp”

 

BỒ TÁT ĐẠO HAY CON ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG -TẬP II

MINH ĐỨC – THANH LƯƠNG (786 trang)

NXB TP.HCM

MỤC LỤC

Chương:

34.       Dạ thần Hỷ Mục Quán sát Chúng Sinh dạy về các phẩm Trợ đạo –

35.                      Bình luận về 37 phẩm Trợ đạo 

36.       Dạ thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức dạy về Lục Độ và 37 phẩm Trợ đạo

37.       Dạ Thần Tịch Mịch Âm Hải dạy pháp môn Trung Đạo – bình luận về thuyết  Trung Đạo trong Phật giáo

38.       Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng Trường Oai Lực dạy: Pháp môn Bát nhã – Bình luận về sự hiểu lầm  chữ “Không” của Phật giáo

39.       Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thọ Hoa dạy: Pháp môn Bát Nhã – Bình luận về Chân Như trong đạo Phật

40.       Dạ thần Đại Nguyên Tinh Tiến Lực cứu Hộ nhất Thiết Chúng Sinh dạy: Pháp môn Bát nhã- Bình luận về phương pháp Thu thúc lục căn

41.       Dạ thần Diệu Đức Viên Mãn dạy: Lục độ Ba la mật- Bình luận về những quả vị tu chứng được trong đạo Phật

42.       Thích nữ Cù Ba dạy về pháp môn Bát Nhã

43.       Thần Bảo Nhân – La Sát Quỷ Vương, và bà Phật Mẫu Ma Gia phu nhân dạy về Lục độ và Bát nhã – Bình luận về phương pháp tu theo Bát nhã

44.       Thiên Nữ Thiên Chủ Quang dạy về Bát nhã – Bình luận về thực tại siêu việt

45.       Đồng tử Biến Hữu và Đồng nữ Thiện tri dạy về Bát nhã và Ngũ minh

46.       Ưu bà Di Hiền Thắng dạy về Bát nhã

47.       Trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát dạy Pháp môn Bất nhị - Bình luận về pháp môn Bát nhị

48.       Trưởng giả Diệu Nguyệt dạy về Bát nhã – Bình luận về Chân, Giả, Động, Tĩnh

34.    Trưởng giả Võ Thắng Quân dạy về Bát nhã – Bình luận về Kiến tánh thành Phật và Giác ngộ giải thoát

35.    Bà la môn Tối Tịch Tịnh dạy về Lục độ - Bình luận về Cộng nghiệp, Tự nghiệp,  và chuyển Nghiệp thành Nguyện

36.    Đồng tử Đức Sinh và Đồng nữ Hữu Đức dạy về pháp môn Bát nhã- Bình luận về Chân lý tuyệt đối

37.    Bồ tát Di Lặc dạy về Pháp môn Bát nhã  và Duy Thức – Bình luận về chữ Tâm

38.    Thiện Tài gặp lại Ngài Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát

39.    Phổ Hiền Bồ Tát dạy: Phương pháp hành Bồ tát Đạo – Bình luận về phương pháp hành Bồ Tát Đạo

 

Phần III. Kết luận

Phần IV   -      Giải thích

-              Tài liệu tham khảo

Xem thêm Thu gọn

 Do nhu cầu mua hàng online ngày càng gia tăng website 07mua.com cung cấp các sản phẩm thuộc các ngành hàng như sau: Sách, Văn phòng phẩm, In ấn, bao bì, Bách hóa, mỹ phẩm, Thời trang, Điện gia dụng...
Với phương châm sản phẩm mang lại sản phẩm tốt phục vụ khách hàng ,không bán hàng nhái, hàng giả.
07 Mua rất mong được ủng hộ của quý khách hàng.

Trân Trọng

LIÊN HỆ

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)